5 perces cikk

A jogi dokumentumok jellemzői

A cégkivonatok, okiratok, szerződések különleges csoportot alkotnak a fordítások között. A jogi szövegek szókincse egyedi. A tartalmuk joghatást vált ki, ezért a fordítást körültekintően érdemes elvégezni. A jogi dokumentumok fordításához ezért összeállítottunk egy útmutatót.

Technikai jellemzők

A dokumentumok fordítása rendszerint előkészítést igényel. Az eredeti dokumentumokról készült szkennelt másolatok általában gyenge minőségűek. A szkennelt anyakönyvi kivonat, bizonyítvány vagy cégkivonat gyakran régi és gyűrött. A szöveget aláírások vagy bélyegzők fedik, vagy egyszerűen gyenge fénymásolat készül róluk. Előfordul, hogy a szkenneléskor rosszul hajtják az oldalakat, ezért a szöveg egy része le szokott maradni.

Optikai karakterfelismerés

A szkennelt fájlokat optikai karakterfelismerő szoftverrel digitalizáljuk. A szövegfelismerő szoftver néha téved, főleg a gyengébb fénymásolatok beolvasása nehézkes. A szövegbeolvasáskor az aláírások, bélyegzők és a táblázatok is összezavarják a szoftver munkáját, mivel ezeket hibásan karakterekként értelmezi. A hibákat a következő lépésben javítjuk.

Optikai karakterfelismerés

Előszerkesztés

Az eredeti fájlt összehasonlítjuk az átalakított digitális szöveggel, és a hibás szavakat kijavítjuk. Ilyen hiba lehet például az, hogy az eredeti szövegben „bérleti szerződés” szerepel, az átalakított fájlban pedig “bér1et: szerzoo)es. A hibajavítások mellett helyreállítjuk a formázást. Szögletes zárójelbe tesszük az aláírást és a bélyegzőt, hogy egyértelmű legyen, hogy ez nem szerepel a forrásszövegben, csak van ott egy bélyegző (például [olvashatatlan aláírás], vagy [Bélyegzőlenyomat: Budapest Polgármesteri Hivatala]). A nem olvasható szövegek, kézírásos bejegyzések, elmosódott bélyegzők [olvashatatlan szöveg] jelzést kapnak.

Fordításra való előkészítés

A szerkeszthető szöveget előkészítjük a fordításra. A fordításhoz minden esetben fordítástámogató szoftvert használunk. A szoftver mondatokra bontja a szöveget, majd megkeresi a mondatmemóriában, hogy szerepel-e a mondat fordítása. Ezzel megkönnyíti a fordítást, támogatja a fordítási folyamatot, továbbá eltárolja a mondatpárokat, amiket a későbbiekben bármikor újra felhasználhatunk. Ha van terminológiai adatbázisunk (nevezhetjük szótárnak), akkor ezt is hozzákapcsoljuk a szoftverhez.

Fordítás előkészítése fordítástámogató szoftverben mondatmemóriával és szótárral

Fordítás

Most pedig elkezdhetjük az előkészített szöveg fordítását. A lépések semmit sem érnek a megfelelő fordító nélkül. A fordítást tapasztalt jogász szakfordító végzi, aki ismeri a dokumentum szövegének terminológiáját (például adásvételi szerződés fordításához ismerni kell a szerződések nyelvezetét).

Szerkesztés (Editing):

A fordítást és a lektorálást külön kell választani. A lektoráláskor egy nyelvész javít a szöveg nyelvi minőségén. Összeveti a lefordított mondatokat az eredeti mondatokkal, kijavítja a szórendi hibákat (a jogi szövegek tele vannak például hibás ragozásokkal), valamint helyrepofozza a nyelvtant és a helyesírást. A cél, hogy gördülékeny, érthető szöveget gyártson a nyersfordításból.

Egynyelvű ellenőrzés (Proofreading)

A harmadik nyelvész átnézi a lefordított szöveget, stilisztikai módosításokat végez, amellyel tökéletesíti a szöveget.

Utómunkálatok, minőség-ellenőrzés (QA), kiadványszerkesztés (desktop publishing, DTP)

A minőség-ellenőrzés keretében ellenőrizzük a számokat, a helyesírást, a fordítás teljességét és a terminológiát. A fordítástámogató szoftver kétnyelvű fájljából elkészül az egynyelvű, célnyelvi fájl. A formázási problémákat kijavítjuk, frissül a tartalomjegyzék, és a fájlok elnyerik végleges formájukat, majd elküldjük a megrendelőnek.

Tanúsítás

A jogi dokumentum fordítása után az ügyfél kérésére igazolnunk kell, hogy a lefordított szöveg a forrásszövegnek megfelel, továbbá hogy a fordítást és/vagy a lektorálást képzett és tapasztalt szakfordító végezte. A tanúsított fordításoknál nagy figyelmet fordítunk a fenti lépésrend betartására. A munkafolyamat betartásával pontos és szabatos fordításokat készíthetünk ügyfeleinknek.